ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης χρηστών βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, στην προσπάθειά της να γνωρίζει τον Βαθμό Ικανοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες - χρήστες της από τις Συλλογές, τις Υπηρεσίες και τις Υποδομές της, πραγματοποιεί μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης των Αναγνωστών - Χρηστών της που αφορά στη χρονική περίοδο της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Παρακαλούνται οι χρήστες της Βιβλιοθήκης να απαντήσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο κατά το χρονικό διάστημα από την  Παρασκευή 01-04-2022 έως την Κυριακή 22-05-2022,είτε α) μεταβαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/427967/lang-el, ή β) σκανάροντας με το κινητό τους το σχετικό QR code που θα βρουν στην παρακάτω εικόνα.